Verpleging

aan huis

Onze verpleegkundigen geven graag de beste zorg in uw eigen omgeving, dit kan tijdelijk zijn of na een ziekenhuisopname voor langere tijd.

Wanneer verpleging aan huis?

Heeft u onlangs een operatie ondergaan en heeft u hulp nodig bij dagelijkse activiteiten? Of bent u door een chronische aandoening niet meer in staat om bepaalde taken zelfstandig uit te voeren? Dan is er verpleging aan huis van Hera Zorg.

Samen met u overleggen we welke zorg u nodig heeft en hoe vaak. Indien nodig bespreken we uw situatie met uw huisarts, mantelzorger en/of familie en helpen we u bij de contacten met de zorgverzekeraar. Zo krijgt u de zorg en aandacht die u nodig heeft.

Verpleegkundige hulp omvat onder meer

  • Begeleiding bij ernstige ziekte;
  • Begeleiding bij medicatie gebruik;
  • Wondverzorging en het voorkomen van wonden (bedlegerigheid);
  • Toedienen van injecties;
  • Verwisselen van een katheter;
  • Medicatie via infuus;
  • Oogdruppelen;
  • Advisering over hulpmiddelen;
  • Bemiddeling met andere instanties;
  • Coördinatie van zorg;

Kosten en zorgindicatie

U heeft een indicatie nodig van onze verpleegkundige. Met deze indicatie, wordt de verpleegkundige hulp vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de zorgverzekeraar de zorg vergoedt vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK)