Niet tevreden over Hera Zorg?

Wij streven er altijd naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Hera Zorg BV. Wij hopen natuurlijk

dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of

belanghebbende niet tevreden bent. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer,

want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van onze zorgverlening. Een klacht zien wij bij

Hera Zorg dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Wij staan daarom altijd

open voor uw kritiek.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit eerst met de

desbetreffende persoon zelf. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de zorgcoördinator. Een

gesprek kan vaak al veel oplossen.

Het kan echter ook gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet

met de betrokkene wilt bespreken. U kunt dan uw klacht indienen bij onze interne

klachtenfunctionaris.

Hera Zorg heeft ook de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke externe

klachtencommissie. U kunt hen bereiken per mail of telefonisch om de situatie te bespreken en te

bepalen hoe u uw klacht wilt laten afhandelen. De externe klachtencommissie is bereikbaar bij Quasir,

een expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. Meer informatie is te vinden

op www.quasir.nl. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 085-487 4012

U kunt er ook voor kiezen om een medewerker van Zorgbelang in te schakelen om u te adviseren.

Zorgbelang is een onafhankelijke organisatie die cliënten in de zorg vertegenwoordigt en bijstaat. Op

de website van Zorgbelang (www.zorgbelanginclusief.nl) kunt u meer informatie vinden. Ook kunt u

bellen naar 088 – 929 4000 of stuur een e-mail naar info@zorgbelanginclusief.nl.

Welke route u ook kiest, u heeft altijd het recht om advies en ondersteuning bij de klachtafhandeling

in te schakelen. Onze klachtenfunctionaris kan u helpen bij het opstellen van een brief, luisteren,

meedenken en uitleg geven.

Als u na deze opties nog niet tevreden bent, kunt een klacht voorleggen aan een onafhankelijke

Geschillencommissie. Thuiszorg Hera Zorg is aangesloten bij: https://www.degeschillencommissie.nl.

Of telefonisch op werkdagen: 070-310 53 10.

Download hier onze volledige klachteprocedure.