Mantelzorg

ondersteuning

Mantelzorgers zorgen voor iemand die gehandicapt, chronisch ziek of hulpbehoevend is. Onbaatzuchtig, uit noodzaak, uit liefde. Intensief en langdurig. Dit is niet altijd even makkelijk. Hera Zorg biedt daarvoor verschillende hulpmiddelen om mantelzorger ondersteunen.

Uitgangspunten van de ondersteuning

Mantelzorg is nooit verplicht en mantelzorgers kunnen zorg op hun eigen wijze verlenen. Daarnaast kunnen mantelzorgers de zorg combineren met werk en andere activiteiten én zorg mag niet leiden tot financiële problemen. Mantelzorgers kunnen in gesprekken met gemeenten en zorgaanbieders praten over hun belangen. En de samenwerking met de formele zorg vindt plaats op basis van gelijkheid.

Wie ondersteunt mantelzorgers?

Gemeenten, steunpunten mantelzorg en medewerkers in de zorg ondersteunen mantelzorgers.

Mantelzorgers hebben daarbij met veel verschillende professionals te maken. Bijvoorbeeld met een mantelzorgconsulent, een Wmo consulent, een medewerker wijkteam, een fysiotherapeut of een huisarts.

Waar bestaat de ondersteuning uit?

De ondersteuning is heel divers: informatie, advies, emotionele steun, praktische en materiële hulp, vervangende zorg en financiële tegemoetkoming.

Belangrijk is om te achterhalen waar de mantelzorg zelf behoefte aan heeft. Dit kun je doen door het gesprek aan te gaan.

Hulpmiddelen van Hera Zorg

De ondersteuning is heel divers: informatie, advies, emotionele steun, praktische en materiële hulp.

Belangrijk is om te achterhalen waar de mantelzorg zelf behoefte aan heeft. Dit kun je doen door het gesprek aan te gaan.

Neem gerust contact. U kunt een email sturen naar info@herazorg.nl of het online contactformulier invullen.