Uitsluitingscriteria

HERA ZORG BV vindt dat ieder mens waardevol is. De primaire functie van HERA ZORG BV is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het verwerven en behouden van hun zelfstandigheid in de samenleving. Daarmee hebben en houden ze de regie over hun eigen leven.

We hebben als doel kwalitatieve zorg te verlenen aan iedereen die zorg nodig heeft. Echter is
het in sommige gevallen of situaties beter om decliënt niet in zorg te nemen, bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is.

In onderstaande (extreme) gevallen zal waarschijnlijk worden overgegaan tot het weigeren of beëindigen van de zorg door HERA ZORG BV *.

HERA ZORG BV levert geen zorg aan hieronder omschreven clientgroepen:

 • HERA ZORG BV levert alleen extramurale zorg
 • Cliënten die een gevaar voor zichzelf of medewerkers van HERA ZORG BV vormen
 • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om de zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren;
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan de kernwaarden van HERA ZORG;
 • BV: Veilig, vertrouwd en verantwoord werken voor de medewerkers van HERA ZORG BV;
 • Cliënten die de financiële grondslag prevaleren boven een zorggrondslag;
 • Cliënten die de hulp van HERA ZORG BV niet accepteren;
 • Cliënten die medewerkers of andere cliënten discrimineren;
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • Cliënten met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen (bv seksuele behoeftes);
 • Cliënten met actuele drugs- en/of alcoholverslaving;
 • Cliënten met psychoses die uit de hand kunnen lopen tot geweld of letsel aan ander;
 • Cliënten die vallen onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of onvrijwillige zorg moeten krijgen conform Wet zorg en dwang (WZD);
 • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereisen;
 • Cliënten met agressie problemen of zorgvragers die seksueel ongewenst gedrag vertonen;
 • Het gaat hier om gedragingen die onveilig zijn voor andere cliënten of medewerkers van HERA ZORG BV;
 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek;