Cliëntenraad Hera Zorg BV

De cliëntenraad van Hera Zorg behartigt de belangen van cliënten die gebruik maken van thuiszorg. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onder meer de kwaliteit van de zorg, belangrijke wijzigingen in de organisatie en andere relevante onderwerpen.

Als er aandachtspunten met eenzelfde strekking en/of goede ideeën bij de cliëntenraad worden neergelegd is dit reden om te kijken of er wellicht verbeteringen nodig zijn.

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad of meepraten over onderwerpen die voor u als cliënt van belang zijn, dan kunt u contact opnemen per mail op info@herazorg.nl of telefonisch via ons algemeen telefoonnummer 070-222 80 89