PERSOONLIJKE VERZORGING

Met de juiste ondersteuning en verzorging kan een patiënt nog prima op zichzelf wonen. Hera Zorg biedt deze zorg, zeven dagen per week, dag en nacht.


Voorbeelden van persoonlijke verzorging zijn:

- Hulp bij aan- en uitkleden;

- Wassen en douchen;

- Aan- en uittrekken van steunkousen;

- Hulp bij verplaatsen met of zonder hulpmiddelen;

- Hulp met eten.


Waak- en slaapdiensten

Hera Zorg is erop ingericht om waakdiensten te verzorgen van 23.00u tot 07.00u. Bij een waakdienst blijft de verpleegkundige bij de cliënt thuis. Slaapdiensten worden eventueel verzorgd voor cliënten die ’s nachts angstig of onrustig zijn.


Nachtzorg

Bij geplande nachtzorg bezoeken de verpleegkundigen de cliënt op een of meer afgesproken tijdstippen in de nacht. Het gaat hier veelal om korte zorgmomenten, zoals het verschonen van incontinentiemateriaal en of controlemomenten voor verwarde en dementerende ouderen.

Het kan hierbij ook simpelweg gaan om de cliënt te helpen om naar de wc te gaan of om een controle of alles in orde is.

De verzorgende of verpleegkundige gaat in op de hulpvraag van de cliënt. Deze wordt onder andere ondersteunt bij:

- Het in en uit bed helpen;

- Lichamelijke verzorging;

- Het toedienen van medicatie;

- Wisselligging om doorliggen te voorkomen;

- Gereedmaken voor het slapen gaan;

- Toiletgang;

- Eten en drinken.


Nachtzorg is met name bestemd voor terminale, chronisch zieke en psychogeriatrische cliënten.


Visie op mantelzorg

Bij Hera Zorg draait het niet alleen om directe cliëntzorg, wij besteden tijd aan de mensen rondom de cliënt. Regie op eigen leven, kan beginnen in een hechte samenwerking met mantelzorgers die dicht bij de client staan. Wij zorgen ervoor dat de mantelzorger niet alleen staat en in het zorgproces betrokken wordt door de wijkverpleegkundige. Wij hebben misschien verschillende rollen, maar een gelijkwaardige relatie, waarbij het belang van de cliënt voorop staat. Voor de samenwerking met mantelzorgers gebruiken wij het SOFA model. Op deze manier voelt de mantelzorger zich serieus genomen en kunnen wij door hecht samen te werken de zorg aanpassen op de behoefte van de cliënt.


Kosten en indicatie

U krijgt een indicatie via onze verpleegkundige, met deze indicatie wordt de verzorging vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. De kosten worden hierbij betaald vanuit de basisverzekering. U betaald geen eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Deze zorg heeft geen invloed op het “eigen risico”.Bent u geïnteresseerd, of heeft u vragen?

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op:

info@herazorg.nl

Of

Tel: 070 - 222 80 89