PALLIATIEVE ZORG

Palliatie betekent verzachten van het lijden. Palliatieve zorg staat in contrast met curatieve zorg wat medisch en verzorgend handelen is met als doel om te genezen. Palliatieve zorg wordt aangevraagd als genezing helaas niet meer mogelijk is. Binnen de stervensbegeleiding is tegenwoordig gelukkig veel aandacht voor palliatieve zorg.


Palliatieve zorg probeert een vorm van continue zorg te bereiken die het lijden verzacht van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een ver gevorderd stadium van hun ziekte zijn.


Wij bieden palliatieve zorg aan op een professionele grondslag. Dit doen wij in samenwerking met een gespecialiseerde ketenpartner, met name op het gebied van het sedatieve traject.


De zorg omvat:

- Lichamelijke fysieke verzorging met het accent op het bevorderen van het comfort;

- Psychologische zorg, het helpen aanvaarden;

- Zorg voor de omgeving, zoals de familie of de partner om het te kunnen verwerken;

- Existentiële zorg op verzoek van de patiënt. Gelovige of morele duiding geven.


Hoewel palliatieve zorg nu erkend en gesubsidieerd wordt (mits medisch verantwoord), gebeurd veel van de hulpverlening op vrijwillige basis. Vormen van zorg kunnen zowel in het ziekenhuis als thuis aangevraagd worden.


Kosten en indicatie

Deze zorg valt onder vergoeding van uw zorgverzekeraar. De verpleegkundige stelt hiervoor een indicatie op. Tijdens het gesprek aan huis, kan de palliatief verpleegkundige u hier meer over vertellen.

Bent u geïnteresseerd, of heeft u vragen?

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op:

info@herazorg.nl

Of

Tel: 070 - 222 80 89