BEGELEIDING

Wanneer u of uw gezinslid moeite heeft om contact te maken met anderen of kost het u teveel moeite om de dagelijkse activiteiten te regelen? Dan komt u in aanmerking voor persoonlijke begeleiding. U krijgt een begeleider of coach die u helpt om zelfstandig te kunnen leven.


Bij Hera Zorg wordt begeleiding aangeboden op verschillende terreinen.


Persoonlijke begeleiding

- Inkomensbesteding en administratie;

- Woonbegeleiding, om bijvoorbeeld te leren het huishouden bij te houden;

- Opvoeding;

- Het maken van een dagindeling;

- Het leggen van contact met andere mensen;

- Het verminderen van gedragsproblemen;

- Rouwverwerking;

- Persoonlijke verzorging, bij verstandelijke of zintuigelijke beperkingen.


Groepsbegeleiding (dagbesteding)

Hera Zorg regelt dagbesteding voor:

- Jeugd;

- Volwassenen;

- Ouderen;

- Mensen met een beperking.


Onze begeleiders gaan vertrouwelijk met alle gegevens van uw thuissituatie om. Wij streven altijd naar regie op eigen leven. Afhankelijk van uw situatie wordt de hulp afgebouwd als u op eigen kracht weer verder kunt, is dit niet mogelijk wordt er gezocht naar mogelijkheden voor langdurige hulp.


Kosten en indicatie

U heeft een indicatie van uw gemeente nodig. Met deze indicatie wordt de thuisbegeleiding vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Uw gemeente vergoedt een groot deel, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van deze eigen bijdrage. De indicatie kan aangevraagd worden bij het WMO-loket van uw gemeente. 

Bent u geïnteresseerd, of heeft u vragen?

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op:

info@herazorg.nl

Of

Tel: 070 - 222 80 89